Pierwsza pomoc niemowlęciu

Wszystkich rodziców oraz przyszłych rodziców zapraszamy na warsztaty PIERWSZA POMOC NIEMOWLĘCIU

W programie zajęć:

  • zasady bezpieczeństwa, aspekty psychologiczne związane z niesieniem pomocy niemowlętom
  • ocena funkcji życiowych dziecka
  • postępowanie podczas utraty przytomności i braku oddechu
  • resuscytacja (reanimacja) niemowląt
  • postępowanie w zadławieniach
  • omówienie wybranych stanów chorobowych: drgawki, udar cieplny, oparzenie, zatrucie
  • zasady wzywania pomocy

Warsztaty prowadzi Barbara Gałuszka, ratownik medyczny i instruktor Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz mama dwóch córek.